България е празнувала Ден на детето още от 1927 г.

Денят на детето се празнува в България всяка година на 1 юни. Малцина обаче знаят, че в миналото той се е отбелязвал и на друга дата. В интервю за БТА Мариана Димитрова – уредник в отдел „Най-нова история“ към Русенския исторически музей, обяснява, че празнуването на Деня на детето води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, състояла се в Женева през 1925 г.

Идеята за отбелязване на този ден идва през 1925 г., когато китайският генерален консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води на празника на лодките-дракони (китайски празник, водещ началото си от древността и свързан с пролетното равноденствие). По-късно неговата инициатива е продължена, като независимо от благотворителната акция в САЩ и в Европа се провежда международна конференция по въпросите на детското здраве.

В България през 1927 г. е издаден указ на цар Борис Трети за отбелязване на Деня на детето през втората неделя след Великден всяка година. Така за първи път у нас Денят на детето е честван официално на 8 май 1927 г.

В Царство България празникът има всенароден характер и по своята мащабност се сравнява само с празника на Светите равноапостоли Кирил и Методий.

От 8 май 1928 г. инициативата за официалното му ежегодно празнуване се поема от Съюза за закрила на децата в България (СЗДБ). Той е учреден на 14 юни 1925 г. и отначало е към структурите на Българското дружество „Червен кръст“. Основна цел на СЗДБ, заложена в неговия устав, е „да се грижи за всестранното физическо и духовно развитие на детето“. Още от създаването си Съюзът е член на Международния съюз за закрила на децата със седалище в Женева.

За отпразнуване на Деня на детето в България още през 1927 г. е създаден специален комитет под председателството на княгиня Евдокия – дъщеря на бившия български цар Фердинанд I и сестра на цар Борис III. След женитбата на цар Борис Трети патрон на честването на Деня на детето и на самия СЗДБ става съпругата на царя – царица Йоана. За Деня на детето са издадени и марки с лика на княгиня Мария-Луиза Сакскобургготска като дете.

През 1949 г. денят 1 юни официално е обявен за Международен ден за защита на децата.

А през 1950 г. 1 юни за първи път е честван едновременно в 51 страни по света.