Международните разговори в ЕС поевтиняват до 19 цента на минута

Европейският парламент и националните правителства постигнаха политическо споразумение да наложат горна граница на цената на телефонните разговори между две държави членки, съобщава “Стандарт”.

Международните обаждания няма да струват повече от 19 евроцента на минута, като това обхваща и текстовите съобщения.

Идеята е част от новия Кодекс за електронните комуникации – предложение за директива, което трябва да замени настоящата нормативна рамка на ЕС за далекосъобщенията. Този набор от мерки е част от по-големия пакет за свързаността, предложен от Европейската комисия през септември 2016 г. Неговата цел е да направи възможно пълноценното участие на гражданите и предприятията от ЕС в цифровата икономика.

През 2017 г. след години на оспорвани преговори и съпротива от телекомите таксите за роуминг отпаднаха в ЕС, което даде на пътуващите граждани възможност да говорят в чужбина на същите цени, на каквито и у дома си.