Внимание, шофьори! Уверете се, че тези документи са ви изрядни, за да не остане колата ви на трупчета 

Колата може да остане без документ за техническа изправност, ако при проверката на бумагите при годишния преглед онлайн не се получи потвърждение за платен годишен данък. Така въпреки че носим в себе си квитанция от общината, че сме изрядни за годината, прегледът ще бъде прекратен автоматично, пише “Монитор“.

Промяната в изискванията идва след изменения в наредбата за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (Наредба Н-32). В нея е записано, че ГТП ще бъде прекратяван, когато в информационната система няма информация за платен пътен данък на превозното средство.

Преди началото на преглед на превозно средство се проверят документите на хартия от служителите на пункта. След започване на инспекцията се сверяват с резултатите от автоматичната проверка в информационната система за данък върху превозното средство и задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Същото важи и за задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците, когато такава се изисква.

Когато няма достъп до базата с данни за платените задължителни застраховки, председателят на ГТП комисията вписва в информационната система номера на знака към съответната застрахователна полица. Но при наличен достъп до системата не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство и/или задължителна застраховка, председателят на ГТП комисията отразява несъответствията в протокола и не извършва периодичния преглед на превозното средство, пише още в наредбата.