Прекрасна новина за пенсионерите! От днес всички…

Всички пенсии се индексират с 3.8 на сто от днес. По този начин минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще стане размер от 207 лева и 60 стотинки.

Социалната за старост ще достигне 125 лева и 58 стотинки. Заедно със социалната пенсия ще нараснат и всички останали пенсии, несвързани с трудова дейност, които са обвързани с нея; това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

Mаксималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 910 лева. Размерът на средната пенсия, която преди индексацията е 360 лева, ще се покачи с още 14 лева.