Фермери от цялата страна на протест пред МС

Хиляди овце и кози в Ямболско и Бургаско бяха евтаназирани, за да се спре разпространението на заразата от чума. Стопаните настояват за по-високи обезщетения от предвидените. Те искат 40 лева на животно плюс обезщетения по пазарни цени за всяко евтаназирано животно.

Отделно и по 20 лева на глава, с които да се компенсират загубите в бранша по време на действието на отменената от съда Наредба 3 за директните плащания.