Вдигат 7 етажа над сградата на царската юзина в София

Сграда върху галерия, паметник на архитектурата от местно значение, ще вдига “Студио Плакат” ООД на пъпа на София.

Министерството на културата вече е съгласувало работен проект на фирмата, становището му е необходимо, тъй като имотът попада в границите на “втора защитена зона на археологическия резерват “Антична Сердика и Средновековен Средец”.

Yuzina Art Gallery се намира в сградата, която е била юзина (електроцентрала) на Царския дворец на ул. “Московска” 11. Сгушена е между сгради на БАН и посолството на Великобритания. Надстрояването всъщност ще запази само фасадата на галерията, над нея ще се извисяват 7 етажа откъм “Московска” и 9 от страната на “Дондуков”.

Идеята на инвеститорите е археологическите находки да влязат в приземните етажи на тяхната сграда по примера на хотел “Арена ди Сердика”, като обещават свободен достъп на столичани и туристи до тях.

Сградата на юзината е строена през 1900 г. Според собствениците на имота, които печелят дела на две инстанции срещу общината, планът на СО предвижда отчуждаването на сградата и издигането на мястото на античен амфитеатър, става ясно от решението на Административен съд София град от 24 октомври 2016 г. Според представителя на СОС на делото “собствениците поставят личните си интереси над държавните, а предназначението на УПИ II, в което са включени и техните имоти, е за публично мероприятие за археология”.

Съдът приема, че за решението на СОС от 2015 г. за изменение на старите планове – за регулация и застрояване, не са посочени мотиви и фактически основания, които да налагат изменение на действащия ПУП за спорните имоти.  Административният съд открива противоречия между текстовата и графичната част на предоставените му документи от СОС по отношение на това дали сградата ще бъде запазена при изграждането на античния амфитеатър. Накратко – съдът отменя решението на Столичния общински съвет от 23 юли 2015 г., с което се предвиждаше запазване на сградата в същестуващият й вид и разкриване на античния амфитеатър на Сердика.

На 12 юли 2017 г. Върховният административен съд потвърждава решението на първаиздава инстанция, а на 4 юни тази година министърът на културата – на база на становище на Националния институт за недвижимо културно наследство – НИНКН, издава заповед за съгласуване на работния проект за строежа на Московска 11, като поставя изискване “да бъде извършено пълно спасително археологическо проучване в рамките на застрояването”.

Явно в приземните етажи на новата сграда.