Докога ТЕЦ-ът ще събира такса “сграда”?

Изработването на новата формула за изчисляване на сметките за парното ще се забави и няма да е готова в края на юли. По този повод министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви за “Монитор”, че работната група в министерството на енергетиката, която обсъжда промените в енергийното законодателство за формулата за изчисляване на такса “сградна инсталация” ще работи още време и няма да е готова с доклада си в предварително планирания срок.

Тя добави, че не може да уточни веднага с колко ще бъде удължен срокът.

“Очаквам доклада за направеното до този момент, за да преценим колко време ще е необходимо още на работната група, за да изготви промените така, както трябва да бъдат подготвени и в максимална степен да защитават интересите на всички”, обясни тя.

Относно обжалването на решението на Върховния административен съд (ВАС) от април за отмяна на формулата, по която се изчислява такса “сградна инсталация”, Петкова обясни, че става въпрос за отделна процедура, засягаща въпроса.

Казусът със сградната инсталация се заплете на 13 април, когато тричленен състав на ВАС отмени формулата за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради – етажна собственост и осъди министъра на енергетиката да заплати общо 870 лева разноски на страната – физическо лице, подало жалбата, както и на още четири физически лица, чиито жалби са били присъединени към делото.

Съдът прие, че Методиката (Приложение 1 към Наредба 16-334 от 6 април 2007) за дялово разпределение е приета в резултат на допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, неясна е по отношение на част от параметрите в нея.

Съдът е приел твърденията на жалбоподателите, че е допуснато противоречие между Директивата за енергийната ефективност № 2012/27 на ЕС и разпоредби от Закона за енергетиката.

Конкретните възражения са, че чл. 9 и 10 от директивата изисква фактуриране на действителното потребление на енергията. Това задължава държавите – членки да въведат прозрачни правила за разпределение на разходите за потребление на топлинна енергия или топла вода в сгради. Целта е да се осигури прозрачност и точност при отчитането на индивидуалното потребление, което да даде възможност на потребителите да регулират потреблението си на енергия.

Според енергийни експерти в София е най-голям проблемът с изчисляването на общите дялове, където много хора са си свалили радиаторите и на практика през зимата се топлят от преминаващите през имотите им тръби, захранващи техните съседи.

При евентуална отмяна на сградната инсталация има риск сметките на ползващите отоплението да скочат много и на практика те да започнат да плащат и излъчената топлина от тръбите през имотите на отказалите се от парното. Това от своя страна може да доведе до масов отказ от услугите на топлофикация.

В такъв случай столицата ще бъде изправена пред енергиен колапс, защото електромрежата няма да може да замести стотиците мегавати топлинна мощност, консумирана от сградите, имащи парно. Така много хора ще бъдат принудени да минат на дърва или въглища с всички последствия от това за въздуха в София.