Удължаването на учебната година за седмокласниците не е приумица на МОН, а изискване в наредба от 2015 г.

Зам.-министърът на образованието инж. Таня Михайловазавършва едновременно специалността „Автоматизирано оборудване на машиностроенето“ в Технически университет – София и професионална педагогика. Има допълнителни квалификации по мениджмънт и маркетинг и по оптична и медицинска техника. Професионалният ѝ път се определя от Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ – гр. София, където завършва учебно-професионален комплекс, специалност „Лазерна техника“, а после заема последователно длъжностите учител, зам.-директор по учебно-производствената дейност и директор. Притежава III професионално-квалификационна степен.

Г-жо Михайлова, какво налага предложените от МОН промени в графика за учебното време и ваканциите през учебната 2018/2019 г.?

Предложеният график не се различава съществено от този, по който се работи тази учебна година. Той беше изработен при стриктно спазване на всички нормативни изисквания.

За да се изработи, е необходимо да се използват няколко основни нормативни положения. От една страна, учебното време се определя от учебните срокове, седмици и дни. Броят на учебните седмици се определя от Наредбата за учебния план и за всяка учебна година министърът определя със заповед началото и краят на ваканциите, с изключение на лятната, неучебните дни, началото и края на втория учебен срок. Има изискване в закона заповедта да бъде утвърдена до две седмици преди началото на учебната година. Съобразяваме се и с учебната година в спортните училища, която започва на 1 септември. Видовете ваканции се определят от стандарта за организация на дейностите в училищното образование.

Тази година началото на учебната година ще бъде на 17 септември, защото 15-и е събота. Което означава, че от 17 септември трябва да имаме 18 учебни седмици за всеки клас – от първи до дванадесети – за първия срок. Оттам нататък технологията е много лесна. Всяка учебна седмица съдържа пет учебни дни, които трябва да кореспондират на дните от работната седмица. Например ако първият учебен ден се пада в сряда, това означава, че трябва да имаме сряда, четвъртък, петък, понеделник и вторник. Тоест учебната седмица не е календарната и оттам идва малка техническа подробност как се изчислява броят на седмиците.

Вторият срок е с различна продължителност за различните класове, съгласно Наредбата за учебния план. По този начин от първи до четвърти клас през 2018/2019 ще бъдат 14 седмици, от пети до шести – 16, от седми до единадесети – 18, а в 12-и клас вторият срок ще бъде 13 седмици. Така се определя краят на учебната година.

Съобразихме се да не навлизаме в месец юли и учебната година да приключи в традиционно приетото време – до 30 юни.

Когато се съобразим и с ваканциите, разписани в Наредбата за организация на дейностите: есенна, зимна, междусрочна, пролетна, и след като съобразихме ваканциите да не са с разминаване за отделните класове – от години дванадесети клас е с по-малка пролетна ваканция, изчислихме броя на учебните дни, края на първия учебен срок, началото на втория и се получи това, което предлагаме като край на първия срок – 1 февруари.

2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти ще бъдат междусрочната ваканция.

Имаме зимна ваканция от 22 декември до 1 януари.

В първия срок е и есенната ваканция, която някога започна като ваканция само за първи клас. Есенната ще е от 1-ви до 4 ноември. От 30 март до 7 април е пролетната за всички класове до 11-и, а от 5-и до 7 април – за 12-и.

Тук влизат и неучебните дни.Освен 21-и и 23 май, когато са държавните зрелостни изпити, неучебни са 24 септември, защото 22-ри е събота, 4 март, от 26-и до 29-и са великденските празници, 1 май, 6 май, 24 май.

Смятам, че вариантът, който предложихме, е оптималният. Разбира се, сигурно може да има и по-добър, но тази година го обсъдихме и с представители на директорите на различни училища – основни, начални, гимназии, след което го обсъждахме в отрасловия съвет, обяснихме как е получена всяка дата. След това имахме обсъждане с началниците на РУО, които казаха, че досега графикът не е бил обсъждан с тях.

Убедени сме в това, което предлагаме. Физически това са параметрите.

За мен няма нищо страшно в едно обществено обсъждане. Няма как да чуеш мнението на другите, ако нямаш този инструмент. Затова смятам, че всички доводи – когато са обосновани, разумни, съобразени с нормативната уредба, а виждате, че ние се съобразяваме и с традициите, е хубаво да бъдат изказани.

Общественото обсъждане продължава до 20 август включително, то ще покаже други мнения, бележки, становища.

Обсъждахте ли и други варианти?

Да, разработихме няколко варианта. Всеки от тях има и плюсове, и минуси. Отхвърлихме варианти, които примерно навлизат в месец юли, или примерно пролетната ваканция е още по-кратка.

Учебните и почивните дни при избрания график равни ли са на броя учебни и почивни дни миналата година?

Горе-долу да, плюс – минус един ден. Учебните дни са равни на тези от тези миналата и предишните години. При ваканциите някои са с ден повече, други – с ден по-малко, това е въпрос на разположение на календара спрямо съботи и недели.

Знаете, че преди пет години, завършвайки учебната година до 30 юни, имаше два учебни дни повече, но нашият график е съобразен с това как се падат дните спрямо съботите и неделите в реалния календар. В случая не започваме на 15-и, а на 17 септември.

Защо учебната година за седмокласниците се удължава – вместо на 15 юни, те ще завършват на 28-и?

Учебната година за седмокласниците като продължителност, като учебни седмици, е определена в Наредбата за учебния план, която е приета през 2015 г. и там всъщност броят на учебните седмици за седми клас е увеличен на 36 седмици вместо досегашните 34.

Причината е, че, от една страна, седми клас вече е класът, в който се завършва основно образование. Приключва важен етап от развитието на нашите ученици. Когато основното образование завършваше в осми клас, също учебните седмици бяха 36. Причината в никакъв случай не е в изискванията за подготовка за националното външно оценяване. Така е приетата наредба осигурява повече време за усвояване на учебното съдържание.

Защо е приета така?

За да има достатъчно време и за упражнения. Знаете, че вече залагаме на усвояване на компетентности и се завършва основно образование – това е много важен етап.

Седмокласниците не са ли и сега твърде натоварени заради подготовката за изпитите? Двете допълнителни седмици няма ли да натежат на семействата?

Когато говорим за външното оценяване, вече говорим не само за оценяване на знания, а за достигане на определени компетентности, което е по-важно. Надяваме се да излезем от матрицата на общественото разбиране, че изпитите след седми клас са най-важните в живота. Те са важни, да, но моето виждане е, че родителите трябва да вярват повече на децата си и да им се доверят повече. Те ще се справят. Понякога има прекомерно изискване към нашите седмокласници.

Да, важно е къде ще продължиш, но има много по-важни неща и според мен по-важно е в училище да се научат на екипна работа, на отговорност, на самостоятелно поставяне на цели.

Не са толкова малки нашите деца. Ако им се доверим, могат да направят чудеса. Не бива да има чак такова опекунство. Разбира се, като родител също много съм се притеснявала, но нека им се доверим – те се справят прекрасно.

Учителите ни са отговорни хора, не виждам причина да имаме недоверие към българския учител.

Планирате изпитите след VII клас вече да се провеждат през юни, а не през май. Защо?

Наредбата за оценяване изисква те да бъдат две седмици преди края на учебната година. Тъй като тя приключва в края на юни, ги сложихме в първите възможни дни – 17-и и 19-и. Имаше предложение за 18-и и 20-и, но нашето виждане е, че трябва да ги поставим в първия възможен нормативно определен срок. Смятам, че учениците ще се справят. Вярвам на учениците.

В началото на разговора ни ме уверихте, че всички становища по проектографика ще бъдат взети под внимание. Получили ли сте такива? Ако да, какви са мненията на хората, които ви пишат?

От 20-и, когато беше публикуван за обществено обсъждане, към момента (разговорът се води на 26 юли) становищата са около 10 на брой. Има различни искания, те са доста разнопосочни.

За съжаление, голяма част от предложенията противоречат на нормативната уредба. Например някой предлага да няма есенна ваканция, друг – да няма междусрочна.

Аз съм човек от системата, затова ще се върна няколко години назад. Имаше една учебна година, в която както приключва първия учебен срок, така на другия ден започва втория. Тогава отново имаше разнопосочни мнения. “Как е възможно? Не може до вчера да си бил втора смяна и на другия ден да си първа с различна програма!” Особено за училищата на двусменен режим междусрочната ваканция е необходима и чисто организационно.

Други предлагат да се съкрати зимната или да се удължи, но няма как да се съкрати – 24-и, 25-и и 26 декември са Коледните празници.

Има различни предложения и от родители, и от учители. Сигурно до 20 август ще има и други. Ако се намери по-рационален график, нормативно обоснован и законосъобразен, ще се съобразим.

Но пак казвам – той не се различава съществено от предходния. Разликата е ден или два. Естествено, за седми клас има две седмици повече – 36 учебни седмици, но това не е моментна приумица на Министерството на образованието, още през 2015 г. в наредбата за учебния план този брой е бил определен, след като е бил подложен на обществено обсъждане.

Преди всичко желая успешна учебна година за всички ученици. За седми клас – да се справят прекрасно на изпитите. За дванадесетокласниците това е важната година, когато трябва да положат успешно зрелостните изпити. Като учител ще кажа – нека всеки постигне съответстващото на труда си, това, което заслужава.

Тече процесът по избор на новите учебници. Ще се справите ли навреме?

Да, оптимизирахме процеса, след като миналата година се наложи изборът да се прави през август и рискувахме да не успеем. Очаква се до 10 септември учебниците да бъдат доставени.

В началото на юли приключи оценката за пригодност от учителите, така че да могат пълноценно да се възползват от отпуска си.

Споменахте оценката от учителите. Получавали ли сте сигнали, че изборът на учителите измежду вариантите, предложени от издателствата, е фиктивен? Че се прави под натиск от директора или под влиянието на подаръци от издателства? Такава информация е стигала до мен.

Направихме всичко възможно такава порочна практика да няма, защото щом Вие сте чували… Смисълът на оценката за пригодност от страна на учителите е те да избират.

Има две стъпки – от една страна съгласуването за учебниците за безвъзмездно ползване (до седми клас включително) с обществения съвет. Когато хората в него милеят за училището и своите деца, това е много успешна формация, която е възможност за коректив. Ролята на Обществен съвет е да осъществява гражданския контрол.

Силно се надявам, че няма фиктивен избор на учебници. Все пак освен учениците, и учителите работят по този учебник.

Обсъждате и промени, свързани с професионалното образование. Бихте ли ги разяснили?

Предлагаме разписването на по-ясни правила за дуалната система на обучение, защото искаме от проект тя да стане политика в образованието в професионалните гимназии – това е най-късият път от училище към пазара на труда.

Професионалното образование гъвкаво би могло да реши нарастващата липса на кадри на пазара на труда. Училището самò и бизнесът сам няма как, трябва в партньорство.

Прецизираме условията, възможността бизнесът да участва в изработването на учебните програми, те да се актуализират на всеки 5 години.

Силно се надявам, че професионалното образование има своята визия за развитие, а бизнесът има отговорност след това да отгледа кадрите си.