Евростат: Българинът живее или на заем, или с неофициални доходи

Пести ли българинът? Европейската статистическа служба Евростат е категорична, че отговорът е: „Не, живее на заем или с неофициални доходи“ поне в продължение на 15 години – между 2000 г. и 2015 г. 2016-а е първата, в която средните годишни спестявания на домакинствата не са със знак минус отпред. Те са 4.86% от дохода, показва статистиката, която обхваща периода 2000-2016 г. вкл, предаде offnews.bg.

Най-тежко е било положението през 2007 г. – минус 19.85%, и 2005 г. (-14.41%). Постепенно заемите намаляват, доходите изсветляват и домакинствата излизат на плюс.

Въпреки положителната тенденция, нашите 4.86% са доста под средното за ЕС. Между 2000 и 2016 г. то варира между 11% и 13%. В еврозоната е 12-14%.

През 2016 г. най-високият процент годишни спестявания се наблюдава в Люксембург, където заделят настрана 20% от дохода си. На второ място е Швеция с 19%, следвана от Германия (17%) и Франция (14%).

И все пак не сме на дъното. Там през 2016 г. са Кипър (-2%), Литва (0%), Латвия (3%) и Полша (4%).

Евростат изчислява брутното спестяване като разликата между брутния разполагаем доход и изразходваното като разход за крайно потребление.