90% от хората си мерят кръвното неправилно. Кои са грешките и как да ги избегнем

Измерването на кръвното налягане е нужно на всички хора, включително и здравите. Промените в кръвното не се усещат от всички хора. Затова то трябва да бъде мерено редовно.

Ето защо във всеки дом заедно с аптечката трябва да има и тонометър. Той е особено актуален за възрастните хора, хипертониците и бременните.

Ако ви боли главата, имате световъртеж или шум в ушите, усещате обща слабост, трябва да помислите за здравословното си състояние. Всички тези симптоми са директно предупреждение, че трябва да следите за кръвното си налягане и да го измервате редовно.

Измерването на кръвното е важно затова защото дори незначително негово повишаване над нормата вече носи заплахи за здравето ви:

с 1/3 нараства рискът от сърдечно-съдови болести;

2 пъти се увеличава рискът от смъртност.

По статистика небрежното отношение към промените в кръвното:

в 7 пъти увеличава риска от инсулт;

4 пъти появата на исхемична болест на сърцето;

2 пъти по-често възникват проблеми с кръвоносните съдове в краката.

Но само редовно измерване на кръвното не е достатъчно. В някои случаи трябва да се попълва дневник с резултатите от измерванията и те периодично да бъдат анализирани.

Много важно е да умеете правилно да измервате кръвното иначе тонометърът може да покаже неправилни резултати. На базата на показанията се препоръчва и съответното лечение. Неправилните показатели ще доведат до неправилно лечение, а живовотът и здравето на пациента ще бъдат поставени под заплаха.

Маншетът на механичния тонометър трябва да подхожда на ръката на пациента. Напомпването на маншета на механичния или автоматичния тонометър трябва да става плавно без да се забавя или ускорява процесът. Маншетът се надява на гола ръка и трябва да бъде умерено застегнат. Тонометърът трябва да бъде разположен по артериите.

Резултатите от измерването на налягането може да се отличават ако измерването е правено но различни ръце на пациента.

Много хора, за да избегнат тези сложности използват автоматични тонометри . При експлоатацията им следна да да се спазват следните правила:

– измерването на кръвното се извършва в седнало или леко положение.

– лакътят с маншета трябва да е на ниво то на сърцето.

Измерване на кръвното не бива да се прави в близките няколко часа след приемането ва лекарства, пушене, пиене ан силен чай и кафе.