Защо няма парашути в лайнерите и пътниците са обречени на неизбежна смърт при катастрофа 

Почти всеки човек, който поне веднъж е летял, си е задавал въпроса: защо пътниците на самолета не са снабдени с парашути? 

Предвидени са индивидуални кислородни маски, спасителни жилетки, аварийни изходи, а отсъства най-необходимото, което спасява живот по време на полет.

Множество догадки и версии се ширят по тази тема, но нека да чуем обяснения от авиационни експерти. Те изброяват няколко, според тях убедителни причини за безполезността от парашути на борда на пътническите лайнери.

Самолетите са най-безопасният вид транспорт, Рискът от въздушни пътешествия е силно преувеличен. Според статистиката сред най-популярните видове транспорт – железопътен, морски и автомобилен транспорт, авиацията се счита за най-безопасната.

Според Международната организация за гражданска авиация ИКАО в ООН, само един от един милион полета на пътнически самолети завършва с трагедия. Шансът да станете жертва на авиационно произшествие е от 1 към 8 милиона, което е несъизмеримо със смъртта на хора в пътнотранспортни произшествия.

Също така е успокояващо, че не всеки инцидент с въздухоплавателни средства е критичен. Според изчисления за 20-годишен период при извънредни ситуации с граждански самолети от над 54 хиляди души са оцелели над 54 хиляди души.

Друг довод за нецелесъобразността от парашутите в пътническите самолети е надеждността, непрекъснатото усъвършенстване на въздушните съдове и професионализма на екипажите им.

Освен това се провеждат многобройни тестове преди излитането на самолета.

Моралният фактор. Друга причина да няма парашути на пътническите самолети, е моралният фактор. Изваждайки на показ индивидуални средства за спасение, компанията сякаш се подписва под некомпетентността си в осигуряването на безопасността на своите услуги.

Повечето пътници имат естествен страх от височина, подкрепен от множество филми и видеоклипове за самолети. Страховете се подгряват и от медиите в случай на проблем със самолет.

Не всеки е способен на самостоятелен скок с парашут. За това свидетелстват инструктори, които е трябвало да убеждават, а понякога и с физическа помощ, да изпратят зад борда хора, които са изразили лично желание, платили са пари и са преминали подходящо обучение за скокове с парашут.

Аварийната ситуация на борда на самолета почти винаги е съпроводена от паника. Блъсканицата около няколкото аварийни изхода няма да позволи на намиращите се най-близо до тях пътници да напуснат нормално борда на самолета и ще сведе на нула шансовете на останалите.

Технически проблеми Раницата с основния парашут представлява сложна и тромава система за обличането на която се изискват определени навици в критично малко време при спешна ситуация. В същото време, всяко средство за спасение се избира според индивидуалните параметри на човека. Само внимателно пристегнатите колани ще предотвратят наранявания при отваряне на купола и кацане.

Ако пък всеки пътник е оборудван с парашут преди излитане, тогава забравете и за комфорта в салона на лайнера.

Друга причина е подготовката за скок с парашут Скок от неподготвен за целта самолет е сам по себе си е опасно начинание. Възможно е да бъдете засмукан от двигателя или да се размажете в крилата или корпуса. Рискът се  увеличава още повече при неконтролиран полет, който възниква при авария на самолета, турбулентност, откъсващи се части от фюзелажа и други пътници, които искат бързо да напуснат опасното място.

Ако все пак човек успее да напусне борда на разпадащия се самолет, той трябва в състояние на стрес максимално да се концентрира и да издърпа халката на парашута, което е малко вероятно без подходящ курс на обучение.

Не е възможно оборудването на лайнерите със система, подобна на тази в самолетите на въздушнодесантните войски. Трудно е да си представим един шикозен салон, по който са опънати метални въжета, от които се отклоняват колани към всеки пътник.

В заключение трябва да се отбележи, че най-често парашутът в случай на авария няма да може да бъде използван, тъй като преобладаващия дял катастрофи стават при излитане или кацане на самолета, а при малка височина скокът зад борда е лишен от всякакъв смисъл.