Режат пенсията на всеки пети с подновен ТЕЛК!

7 337 от общо 38 887 или всеки пети преосвидетелстван през системата ТЕЛК е с намалени показатели на работоспособност или степен на увреждане, предаде „Монитор“.

Поради тази причина вече имат по-нисък размер на пенсията, както и нацелевите помощи.Това се случва след прилагането на изменената Наредба за медицинска експертиза в периода от 3.08.2018 – 18.12.2018 г., сочат данни на Национално представителните организации на и за хора с увреждания.

Данните от анализа показват, че за шест месеца през комисия минават 35 368 лица над 16 г. От тях с намалената степен на увреждане или работоспособност са общо 6 777 или 19,2%.  На 1 690 от тях пък процентът е намален до 50, с което са обявени за трудоспособни и са загубили изцяло правата си.

При лицата на под 16 г. ощетените от новата наредба са 560 или 16% от всички 3 519, явили се на комисия от август до декември. В същото време промените в наредбата са повишили степента на 5 805 лица.

От тях 5 140 лица над 16 г. са преминали в по-горна група, докато при децата те са 665. Без промяна в степента на увреждане или намалена работоспособност при преосвидетелстван са над 65% и в двете възрастови групи. За лицата над 16г. това са 23 451 души, а при хлапетата 2 294.

От Съюза на военноинвалидите посочиха също посочиха, че има проблем с наредбата и обясниха, че от 94 души, 20 намаляват процента си.

Председателят на управителния съвет на Съюза на слепите Васил Долапчиев коментира, че данните дават основание за тревога.“Новата методика няма да удари прословутите менте ТЕЛК-ове, защото онзи, решил да тръгне по тази пътека – дали човек, решил да плати или лекар, решил да вземе сумата, те са решили проблема генерално с безсрочен ТЕЛК“, заяви той. Според него потърпевши ще бъдат хората, които се нуждаят от подкрепа и са с реални увреждания.

Национално представителните организации предлагат два варианта за решаване на проблемите. Според първия при няколко увреждания довели до 50% и над 50% независимо дали са за заболявания от общ характер или с причинна връзка се взема процента на водещото заболяване и към него се добавя 20% от сбора на процентите на всички останали увреждания. Така ако един пациент има три заболявания и най-тежкото увреждане е 60%, а останалите две по 50%, то в експертното решение на ТЕЛК трябва да бъдат вписани 80% (60% от най-тежкото и 20 от другите 2). Долапчиев обясни, че то има известна степен подкрепата на министър Кирил Ананиев.

Вторият вариант се отнася до заболяванията с причинна-следствена връзка. Тогава се взема тежкото увреждане, а процентите на последващите се събират и умножават по 10%. Така ако водещото е 60%, а другите две съответно по 30% и 40%, то общият в експертизата ще са записани 67% (60 % от основното+7% другите).