Важна финансова новина от НАП за всички работещи

До 5 на сто или до 500 лв. от данъка за довнасяне може да използват гражданите, подали годишните си данъчни декларации до 31 март 2020 г. Това съобщиха от Националната агенция по приходите (НАП) по време на семинар, посветен на новоприетите изменения в данъчните закони, пише „Монитор„.

До момента намалението използваха само прилежните данъкоплатци, подали необходимите документи до края на първия месец от новата година.

По време на семинара от приходната агенция изредиха важни промени, които ще влязат в сила от 2020 г. Една от тях е, че данъчните декларации ще бъдат попълвани автоматично. Улесненията ще може да се използват от тези, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. НАП сама ще зареди информацията, която е постъпила от данъкоплатците.

„Ако има неточности или грешки, лицето винаги трябва да се обръща към предприятието и то носи отговорност за това, което подава като данни“, напомни Евгения Попова от приходната агенция като предупреди, че всеки гражданин има задължението сам да прегледа и провери данните и да уточни дали са верни. Към декларацията може да се добавят и други доходи, постъпили от физически лица, или от чужбина.

Наемодателите пък сами ще попълват информацията. Самоосигурявалите се през 2019 г. са задължени електронно да подадат декларация.

„Дори само 1 месец да сте се осигурявали сами, то трябва да се отметне в декларацията, че сте го правили“, каза още Попова. Всички данъкоплатци имат задължението в случай на използвани облекчения, да посочат какви са те.

Напомняме, че към данъчната декларация вече ще се подават три документа по-малко: копие от решение за намалена работоспособност, копие от решение за ТЕЛК/НЕЛК и копия на платежни документи, които удостоверяват направените вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране.
Друго улеснение е отпадането на служебните бележки.

Те ще се дават само когато служителят ги поиска, а работодателят ще има срок от 2 седмици да ги връчи. Бележката няма да се прилага към данъчната декларация. Справката за изплатени през годината доходи и удържани данъци и задължителни осигурителни вноски вече ще се внася само по електронен път.

Срокът за това е 28 февруари. Нов момент е, че в нея може да се правят многобройни корекции в срок до 30 септември. За тях работодателите нямат задължение да известяват НАП. В справката необлагаемите награди от игри няма да се вписват. В случай на доходи от дивиденти, то когато те са под 100 лв., лицата няма да се разглеждат поотделно.

„Ако на 500 лица сме изплатила доходи от дивиденти, но на 50 от тях доходите от тях са до 100 лв., то за тях ще напишем общата сума на размера на доходите. За другите 450 ще попълним отделно данните“, поясни Попова.

До декември: Над 16 000 електронни магазини регистрирани в НАП

Над 16 000 са електронните магазини, които са се регистрирали в приходната агенция. Това е изискването, на което трябва да отговорят и физически, и юридически лица, извършващи продажби в интернет, според наредбата за касовите апарати.

Наредбата поставя условия към търговците, разработчиците на софтуер за управление на продажби (СУПТО) и към самия софтуер. Първите трябва да използват т.нар. СУПТО, което да позволява на НАП дистанционно да използва информацията от него. Възможно е в един магазин да има два СУПТО, свързани към едно и също фискално устройство.

В такъв случай трябва да се подаде информацията как софтуерът ще формира уникален код на продажба. Всеки търговец трябва да каже какъв софтуер използва, кои са свързаните към него фискални или нефискални устройства, от кого е закупен, както и откога работи системата. Доставчиците на софтуера също трябва да се регистрират в НАП и да потвърдят, че продуктите им отговарят на изискванията. Към 13 декември вече има 456 регистрирани софтуера, които може да се използват от търговци.