Върнаха къмпинг „Каваци“ на Баневи

Къмпинг „Каваци“ е върнат на семейство Баневи. Това съобщи Мария Банева, майка на Евгения Банева, цитирана от „Евроком“.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира следното от правна: По делото безспорно се доказа активната материалноправна легитимация на ищцовото дружество по предявения посесорен иск.

То е упражнявало фактическата власт върху процесния къмпинг, като държател, по силата на сключен с третото лице помагач на негова страна договор за наем и е предоставяло туристически услуги в продължение на повече от 2 години.

Решението подлежи на обжалване пред ОС Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните, а в прекратителната част, имаща характер на определение – в едноседмичен.

Преди няколко години златната земя от близо 35 хиляди квадратни метра на един от най-живописните родни къмпинги – „Каваци“, бе обявена на търг.