Адв. Каменарска: Уникредит продаде единственото жилище на болен възрастен човек, докато спечелим делото в съда

Известната адвокатка Валентина Каменарска съобщи потресаващ случай преди минути.

„Поредният ми клиент, с който спечелхме делото срещи банка, в случая Уникредит Булбанк, която междувременно, докато докажем, че не дължи и при двукратен отказ на съда да спре изпълнението, продаде единственото му жилище на публична продан.“, пише тя.

Въпреки канските ми усилия да спра тази несправедливост, тъй като клиентът ми е с инфаркт, адвокатът на Уникредит отказа даже да ми вдигне телефона, а в последствие се обади за да предлага обидно споразумение, от което и реши да се откаже, защото не съм се държала достатъчно почтително към нея. Надявам се съзнава какви неприятности довлече на клиента си тази жена и колко много вреди ще плаща тази банка, освен всичко останало.

Уникредит, да изхвърлите болен, възрастен човек на улицата, лишавайки го от единственото му жилище, в което са родени и отгледани децата му, за дълг, който той не дължи и който е бил редовно изплащан от застрахователя, ви прави не само абсолючно посмешище, но и крайно непрофесионални. Още в началото на делото Ви обещах, че Вие или вашите приятели застрахователите, жестоко ще съжалявате за тази гавра с човешкия живот.

ОТХВЪРЛЯ иска на „У.Б.“ АД, ЕИК*******, със седалище *** и адрес на управление пл.“*******срещу Г.Г.В. с адрес ***6, ЕГН ********** с правно основание чл.422 от ГПК за признаване за установено по отношение на ответника вземанията на „У.Б.“ АД по издадена заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК по гр.д.№ 32756/18г. на СРС за следните суми: просрочена главница в размер на 19 841,55 евро, редовна лихва в размер на 196,16 евро за периода 3.03.2018г. – 28.03.2018г., лихва върху просрочена главница в размер на 267,54 евро за периода 3.03.2018г.- 22.05.2018г. , наказателна лихва при просрочие в размер на 162,81 евро за периода 3.02.2018г. – 22.05.2018г. и законната лихва върху главницата от 23.05.2018г. до пълното й погасяване, както и отхвърля претенцията за разноски.

ОСЪЖДА „У.Б.“ АД да заплати на Г.Г.В. разноски по делото в размер на 2500лв.

Решението е постановено с участието на З. „Б.Ж.В.И.г.“ ЕАД като трето лице помагач на ответника.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред САС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните и на третото лице помагач.“