Щастлив пациент от Пловдив с прочувствено писмо до лекари от УМБАЛ „Св. Георги“

Днес светът отбелязва Световния ден на здравето и Деня на здравния работник. С посредничеството на Вашия сайт желая да изразя моите и на семейството ми най-сърдечни благодарности към д-р Жан Читалов и целия екип от професионалисти по Урология в УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, които на 4 март 2021 г. подходиха така професионално, човешки и сърцато.

Малко са думите, с които мога да опиша своята признателност за професионалната помощ, която ми оказахте.

Там, където болката, студът и страхът сграбчват сърцето. Там, където човек се загубва в лабиринта на страданието, единствената нишка, която може да те изведе от бездната на небитието, е всеотдайността на хората с бели престилки и големи сърца.

Единствено думата „Благодаря“, родена от глъбините на нашата истинска човешка същност, може да изрази преклонението ми пред професионализма Ви и хуманно отношение.

Прекланям се пред труда Ви!

Щастлив пациент: Томас Пенков на 11 години, ученик в НУМТИ „Добрин Петков “ – Пловдив.