ВАЖНА новина за парите на новите пенсионери

От НОИ (Националния осигурителен институт) обявиха добра новина, свързана с парите на новите пенсионери. Понижава се средният осигурителен доход, от който зависят новоотпуснатите пенсии.

Това сочат данните от НОИ.

Размерът му за страната за месец август 2021 г. е 1143,90 лв.

За юли той беше  1148,90 лв. За сравнение за юни 2021 г. средният осигурителен доход беше 1138,18 лв., за май – 1179,80 лв., при 1157,26 лв. за април.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.09.2020 г. до 31.08.2021 г. е 1139,18 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец септември 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.