Държавата дава по 900 лв. на дете при определени условия

Данъчните облекчения за деца значително ще бъдат увеличени. Работещите родители ще могат да намалят данъка върху доходите си с 900 лв., ако имат едно дете, с 1800 лв.

при две деца и с 2700 лв. при три и повече деца. Това решиха депутатите от бюджетната комисия към парламента, които късно в четвъртък приеха на второ четене закона за удължаване на бюджета.

За отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане дължимите налози ще бъдат намалявани с 1800 лв. Промените обаче, ще влязат в сила от 1 януари 2023 г., решиха депутатите. Тоест ще важат за доходите, получени през 2023 г.

За настоящата година остават облекченията за деца в досегашните размери, като годишният данък върху доходите от 2022 г. ще бъде намален с 600 лв. за едно дете, с 1200 лв. за две деца, с 1800 лв. за три и повече деца и с 1200 лв. за дете с увреждания.

Друга съществена промяна е, че по-високото данъчно облекчение за деца през следващата година няма да може да бъде ползвано авансово. През настоящата година с актуализацията на бюджета от 1 юли беше дадено право на родителите да ползват облекчението и авансово на тримесечия, а от Министерството на финансите бяха предложили за 2023 г. облекчението да може да бъде ползвано и авансово всеки месец. Според решението на бюджетната комисия облекчението за деца за доходите от 2023 г. ще може да бъде ползвано само наведнъж – чрез работодателя с изплащането на заплатите за декември или в началото на 2024 г. с подаване на годишна данъчна декларация за доходите. По този начин работещите родители ще получат една значителна сума наведнъж.

Родителите могат да избират кой от двамата да ползва данъчните облекчения за деца. А ако доходите на един от родителите не са достатъчни за ползване на цялото данъчно облекчение, останалата част може да ползва другият родител. Решението на депутатите всъщност е годишният облагаем доход на родител да бъде намаляван с 9 хил. лв. за едно дете, с 18 хил. лв. за две деца и с 27 хил. лв. за три и повече деца. Но той като данъкът върху доходите е 10 на сто, реално дължимите данъци се намаляват съответно с до 900 лв., 1800 лв. и 2700 лв.

Но, например, майка на три деца може да няма годишен доход в размер над 27 хил. лв. При положение, че средната заплата за септември е 1787 лв., повечето майки са с по-нисък доход. Ако майката има годишен облагаем доход след плащане на осигуровки в размер на 19 хил. лв., тя ще може да ползва 19 хил. лв. от облекчението, а останалата част от облекчението за три деца в размер на 8 хил. лв. (27 хил. – 19 хил. = 8 хил.) ще може да бъде ползвана от бащата. Същото важи и, ако родителите имат две деца, но облагаемите доходи на майката след плащане на осигуровки са по-малки от 18 хил. лв., колкото е данъчното облекчение.

Важно е да се знае, че е възможно, при наличието на необходимите условия, родителите на дете с увреждане да ползват и двете данъчни облекчения едновременно – за дете и за дете с увреждане. Двете облекчения могат да се ползват от единия родител, да се разпределят между двамата родители или единият родител да ползва облекчението за дете, а другият за дете с увреждане.

Важно е да нямаме задължения към хазната.