Българския хелзинкски комитет поиска разпускане на “Възраждане” !

С дейността си партия “Възраждане” и нейният лидер Костадин Костадинов целят да разрушат демократичния правов ред в България. Това пише в сигнал на Българския хелзинкски комитет и общественици до изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов.

“От Възраждане все по-често отправят открити призиви за насилие и използват противозаконни средства за постигане на свои политически цели. В сигнала са изредени редица конкретни случаи, в които партията нарушава грубо Закона за политическите партии и Конституцията, а активисти на Възраждане, включително нейният лидер, нерядко използват или подбуждат към насилие”, твърдят вносителите на сигнала.

Подробните съображения за искането:

1. Политическа партия „Възраждане“ е крайна националистическа партия, която през целия период на дейността си поддържа явно антималцинствени позиции, а през последните месеци и извършва действия в явен разрез с установения в Република България демократичен и правов ред. Партия „Възраждане“ и нейният председател използват недемократични средства и методи за постигане на целите им. Изразяването на мнение от поддръжниците на партията изгуби своя демократичен характер, тъй като е свързано с призиви и форми на насилие над други български граждани. С това системно се нарушават разпоредбите на Закона за политическите партии. Дейността на партия „Възраждане“ и нейния председател Костадинов противоречи на Конституцията, тъй като е насочена към това да отрича човешкото достойнство, свободната воля, гражданските и политически права на български граждани, както и към това да бъде установено държавно управление, което влиза в разрез с основните начала в Конституцията.

2. Макар тези характеристики да са верни за целия период на съществуване на политическата формация, през последните два месеца изявите на партията, на нейния председател и на привържениците ѝ се радикализират непрестанно и се превръщат в опасност за поддържане на граждански мир в българското общество. Вътрешнополитическата криза и бушуващата война в близост до България също са от значение за оценка естеството на дейността на политическа партия „Възраждане“ и предполагат вземане на мерки за ограничаването ѝ, включително чрез предприемане на мерки за разпускане на партията.

3. Изразяването на противоположни виждания по основни въпроси на обществено-политически въпроси е нормален процес в една демократичната държава. На това се основава самото функциониране на демократичния модел на управление. Но използването на противозаконни средства за постигане на политически цели, включително използване и подбуждане към насилие, не може да се ползва с конституционната и законова защита на свободата на изразяване и свободата на сдружаване в едно демократично общество. Когато участници в политическия живот си поставят за цел премахване на установения демократичен модел на публична власт и замяната му с репресивно по своя характер управление, което изначало унищожава защитата на основните права на човека и стъпва на упражняването на терор на гражданите, които не приемат политическите идеи на подобно управление, държавата е длъжна да вземе мерки.

Подробно са описани действията на националистическата формация около мерките срещу КОВИД кризата и опитите волята на суверена да бъде подменена с интересите на една партия с противозаконни средства. Посочени са и акциите им във връзка с позицията, която заемат по войната на Русия с Украйна, при които има и пострадали граждани. “Възраждане” систематично използва антисемитизъм, насажда омраза и ненавист към бежанци, роми, както и към представители на ЛГБТИ общността. Мишена на техните нападки са отделни граждани, държавни институции, дори персонала на заведение в центъра на столицата. Привърженици на национализма под флаговете на Възраждане осуетиха кинопрожекция на европейски филм в София и Варна, като полицията не успя да гарантира правото на мирно събиране на гражданите. Описани са и случаи на тормоз върху журналисти и нарушаване на правото на свобода на изразяване.

Когато партията употребява или призовава за насилие и си поставя за цел премахване на установения демократичен модел на публична власт и замяната му с репресивно по своя характер управление държавата е длъжна да вземе мерки за ограничаване на партията, смятат подписалите сигнала, смятат вносителите.

Сигналът е адресиран до и.ф. главния прокурор, който може да предприеме действия за разпускането на партията и за обявяването на дейността й за противоконституционна. Копирани са и Висшия адвокатски съвет и Омбудсмана, които имат важна роля за опазване на основните права на гражданите.

Източник – glasnews.bg